ich działanie i skuteczność). W publikacji znajdują się również praktyczne tabele ze wskazówkami zastosowania leków w szczególnych sytuacjach klinicznych oraz wykaz leków I wyboru