Geografia atlas Polska kontynenty świat klasy 5-8 szkoła podstawowa 66850

Geografia atlas Polska kontynenty świat klasy 5-8 szkoła podstawowa 66850

Geografia atlas Polska kontynenty świat klasy 5-8 szkoła podstawowa 66850

Geografia atlas Polska kontynenty świat klasy 5-8

Polska, kontynenty, świat to atlas przygotowany na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych. Stanowi bogate źródło wiedzy oraz doskonałą pomoc w zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie.Umożliwia efektywną pracę z mapami zarówno młodszym, jak i starszym uczniom.Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz jeszcze większej liczbie najnowszych danych statystycznych zamieszczonych w tabelach na końcu atlasu.Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki nowej czytelnej infografice.Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.

jim kwik książka, pocketbook touch lux 5, żyć bez kłamstwa, skłiki minis, raymond, monika milewska, lottogry

yyyyy

Podręczniki szkolne