Kradzież historii

Kradzież historii

Kradzież historii

Przedmiotem niniejszej książki jest to, jak Europa skradła dzieje Wschodu, narzucając swoją własną wersję przestrzeni oraz czasu historycznego (zasadniczo chrześcijańską) reszcie świata eurazjatyckiego. (fragment Zakończenia)Książka Jacka Goodyego jest wspaniałą syntezą dotychczasowych zmagań myśli intelektualnej Zachodu z samym sobą i kulturowym zewnętrzem, które od XVI wieku określało kontynentalną tożsamość i naukę tej części świata. Goody prowokująco podważa przekonanie, że Europejczycy zawsze byli w awangardzie najbardziej istotnych wynalazków kulturowych, które później jedynie – na drodze dyfuzji – rozprzestrzeniły się w drugim i trzecim świecie. (fragment recenzji prof. Wojciecha Józefa Burszty)Podziękowania10Wstęp11Część I. Źródła społeczno-kulturowe23Rozdział 1. Kto co ukradł? Czas i przestrzeń23Czas24Przestrzeń29Periodyzacja32Rozdział 2. Wynalezienie starożytności36Środki komunikacji: alfabet41Przejście do starożytności43Gospodarka48Polityka59Religia i „Czarne Ateny”71Wniosek: starożytność a dychotomia Europa – Azja76Rozdział 3. Feudalizm: przejście do kapitalizmu czy zmierzch Europy i dominacja Azji?79Od antyku do feudalizmu79Zmierzch Zachodu, ciągłość Wschodu80Przejście do feudalizmu89Ożywienie karolińskie i narodziny feudalizmu93Kawaleria96Wzrost handlu i manufaktury98Inne feudalizmy?102Rozdział 4. Despotyzm i społeczeństwo Azji: w Turcji, czyli nigdzie?110Armia sułtana114Chłopi, czyli niewolnicy?117Handel121Przemysł jedwabniczy123Handel korzenny125Społeczeństwo statyczne?127Podobieństwa kulturowe130Część II. Trzy perspektywy badawcze137Rozdział 5. Nauka i cywilizacja w renesansowej Europie137Polityka i burżuazja147Gospodarka i prawo153″Nowoczesna nauka” a struktura wewnętrzna systemów wiedzy158″Problem Needhama”160Rozdział 6. Kradzież „cywilizacji”: Elias i absolutyzm w Europie166Proces cywilizacji172Doświadczenia z Ghany187Rozdział 7. Kradzież „kapitalizmu”: Braudel i globalna analiza porównawcza192Miasta a gospodarka202Kapitalizm finansowy208Jak datować kapitalizm?218Część III. Instytucje i wartości227Rozdział 8. Kradzież instytucji: miasto i uniwersytet227Miasta228Uniwersytety234Szkolnictwo muzułmańskie239Humanizm244Rozdział 9. Przywłaszczenie wartości: humanizm, demokracja, indywidualizm252Humanizm253Humanizm i sekularyzacja253Humanizm, wartości ludzkie i okcydentalizacja: retoryka i praktyka256Demokracja259Indywidualizm, równość, wolność268Charytatywność i ambiwalencja wobec zbytku272Rozdział 10. Skradziona miłość: europejskie pretensje do uczuć278Zakończenie297Bibliografia317Indeks nazwisk332

tempo gra, kortez płyta empik, empik tarnobrzeg, odkryc fizyke 2, kolorowe zwierzeta

yyyyy

Historia i literatura faktu