Miejsca pełne BOGActw. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Podręcznik zgodny z programem nauczania religii z 2012 r.

W klasie IV wędrujemy do Biblii oraz do ważnych miejsc w historii zbawienia – akcentujemy wymiar biblijno-kerygmatyczny. W miejscach „pełnych BOGActw” uczeń poznaje istotne miejsca związane z historią zbawienia, w których Bóg jawi się jako Ten, który troszczy się o człowieka.

Podręcznik zawiera 60 jednostek zgrupowanych w siedmiu rozdziałach.I. Wielki kosmos i moje podwórko1. Miejsca wakacyjnych wspomnień – wspaniałość świata2. Niebo i ziemia – cale stworzenie chwali Boga3. Biblia – niezwykła biblioteka4. W poszukiwaniu ogrodu Eden – opowiadanie o szczęściu5. Za bramą raju – opowiadanie o nieszczęściu grzechu6. Drogi powrotu – Bóg szuka tych, którzy zbłądzili7. Serce otwarte dla wszystkich – pierwsze piątki miesiąca8. Fatima – miejsce spotkania z MaryjąII. Szlak patriarchów 9. Przeprowadzka Abrahama do ziemi Kanaan 10. Kanaan – ziemia święta, darowana przez Boga11. Egipt – kraina urodzaju i ziemia niewoli12. Morze Czerwone – droga ucieczki i ocalenia13. Przez pustynię pod Bożą opieką 14. Synaj – góra Bożych przykazań15. Namiot Spotkania – miejsce szczególnej bliskości Boga16. Cmentarz – miejsce pamięci i modlitwy 17. Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce wdzięczności bohaterom18. Sąd Boży – miejsce sprawiedliwości. (Chrystusa Króla)19. Otwarte niebiosa – adwentowe wołanieIII. Ziemia Bożej obietnicy20. Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze do celu21. Jerycho – miasto zdobyte Bożym sposobem22. Jerozolima – królewska stolica23. Świątynia – mieszkanie Boga24. Izrael i Juda – podzielone królestwa25. Babilonia – ziemia wygnaniaIV. Szlak Pana Jezusa26. Nazaret – anielska poczta od Boga27. Ain Karim – niecodzienna podróż 28. Betlejem – grota Narodzenia 29. Ponownie Nazaret – rodzinny dom Jezusa 30. Pielgrzymka do świątyni 31. Wody Jordanu 32. Góra i równina – modlitwa i moc 33. Jezioro Genezaret – uciszenie burzy 34. Kafarnaum – nie wszędzie trzeba iść, wystarczy wierzyć35. Na pustkowiu – niespotykana uczta36. Tabor – Góra Przemienienia 37. Góra Błogosławieństw – wskazówki na drodze do szczęścia38. Betania – przy grobie 39. Lourdes – troska o chorychV. Droga pokuty 40. Nie tak szybko! – popielcowy przystanek41. Pustynia Judzka – walka z pokusami 42. Wieczernik – ofiara z samego siebie43. Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa 44. Dziedziniec Piłata – fałszywy proces45. Ulice Jerozolimy – ostatnia droga 46. Golgota – najwyższa cena47. Grób Jezusa – sobotnie czuwanie VI. Szlak nowego życia 48. Pusty grób – największe zwycięstwo 49. Droga do Emaus – odkrywcza podróż 50. Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście 51. Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo52. Więzienna cela – moc modlitwy53. Po krańce ziemi – apostolska misja54. Dom Ojca – cel naszej wędrówki VII. Szlak wiary 55. Na rozstaju dróg – przydrożne krzyże i kapliczki 56. Częstochowa – przed obliczem Matki57. Łagiewniki – iskra Miłosierdzia58. Wadowice – tu wszystko się zaczęło59. Świątynia Opatrzności Bożej – wotum wdzięczności60. Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata

oriflammes, człowiek ze złotym pistoletem, cultureiii, ranking zabawek dla 5 latka, glina do modelowania

yyyyy

Religia