Wady Serca Tom II

Wady Serca Tom II

Wady Serca Tom II

Jak prawidłowo rozpoznawać, leczyć i kontrolować anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej? Jakie są najnowsze strategie diagnostyczne wad dużych tętnic i wielkich pni tętniczych? Jak radzić sobie z najczęstszymi problemami klinicznymi występującymi u chorych z wadami serca?Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które często pojawiają się dziś w praktyce kardiologów i kardiochirurgów, znajdziesz w drugim tomie zaktualizowanego, najnowszego wydania klasycznego już podręcznika Wady serca pod redakcją naukową wybitnych ekspertów: prof. Tomasza Hryniewieckiego, prof. Zbigniewa Gąsiora i prof. Witolda Rużyłło. Pierwsza wersja podręcznika ukazała się na polskim rynku 8 lat temu. Wady serca to cenione w środowisku lekarskim źródło praktycznej, eksperckiej wiedzy z zakresu kardiologii i kardiochirurgii.W drugim tomie podręcznika autorzy zajęli się problematyką wrodzonych wad serca, zwłaszcza zastawki trójdzielnej, odpływu prawej komory, dużych tętnic i wielkich pni tętniczych. Ta część publikacji szczegółowo omawia także częste problemy kliniczne występujące u chorych z wadami serca oraz najnowsze metody ich leczenia.W tym wydaniu podręcznik uaktualniono o ostatnie rekomendacje towarzystw naukowych, zwłaszcza o nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w sprawie wad wrodzonych i zastawkowych. Uwzględniono także najnowsze światowe dane, wyniki rejestrów, opinie i doświadczenia ekspertów z najlepszych polskich ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Podręcznik w aktualnej wersji zyskał nowe rozdziały na temat przezskórnych interwencji w leczeniu niedomykalności mitralnej oraz interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki. Znalazły się w nim także informacje o najnowszych możliwościach przezskórnej implantacji zastawek w pozycji aortalnej i płucnejKto najbardziej skorzysta z lektury książki?Publikację przygotowaliśmy z myślą o kardiologach, kardiochirurgach, lekarzach w trakcie specjalizacji z kardiologii i kardiochirurgii oraz studentach szczególnie zainteresowanych kardiologią.Czego dowiesz się z lektury drugiego tomu zaktualizowanej wersji książki Wady serca?Zyskasz najnowsze informacje na temat m.in. zwężenia i niedomykalności zastawki trójdzielnej, anomalii Ebsteina, atrezji zastawki trójdzielnej, serca jednokomorowego, zwężenia tętnicy płucnej, atrezji płucnej czy koarktacji aorty.Dowiesz się więcej o wrodzonych anomaliach przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej.Zgłębisz problematykę wad wielkich pni tętniczych, w tym anomalii pozycyjnych i żył płucnych oraz wrodzonych malformacji naczyniowych i nabytych przetok.Poznasz aktualne metody diagnostyczne i terapeutyczne problemów klinicznych występujących z wadami serca, takich jak nadciśnienie płucne, infekcyjne zapalenie wsierdzia, tętniaki aorty.Dowiesz się, jak leczyć dysfunkcje protez zastawkowych.Poznasz interwencyjne metody leczenia przecieków okołozastawkowych.Sprawdzisz, w jaki sposób skutecznie stosować elektroterapię u chorych z zastawkowymi wadami serca, w tym z zaburzeniami rytmu i przewodzenia.Zyskasz najnowsze wytyczne dotyczące operacji pozasercowych u chorych z wadami serca i sztucznymi zastawkami.Dowiesz się, jak skuteczniej przeprowadzić leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z wadami serca.Zyskasz wiedzę o najnowszych metodach leczenia kardiochirurgicznego wad serca.Poznasz aktualne wytyczne z zakresu kardiologii prenatalnej, w tym m.in. interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki. AUTOR RED. TOMASZ HRYNIEWIECKI, ZBIGNIEW GĄSIOR, WITOLD TYTUŁ WADY SERCA T.2 W.2 WYDAWCA MEDICAL TRIBUNE ROK WYDANIA 2022 OPRAWA OPRAWA TWARDA ILOŚĆ STRON 490 EAN 9788366946026 Znajdź podobne według klucza: RED._TOMASZ_HRYNIEWIECKI WITOLD ZBIGNIEW_GĄSIOR MEDICAL_TRIBUNE (471396)

faktor24, strój kasztana, nowe słowa na start klasa 6, dziady ii, filc empik, fnin, ryzyko gra, książka książka, guzior płyta, prosto do matury 3 zakres podstawowy i rozszerzony, michał chruściel

yyyyy

Nauki medyczne