Zarys otoneurologii T.2

Zarys otoneurologii T.2

Zarys otoneurologii T.2

Zarys otoneurologii tom 2pod redakcją Waldemara Narożnego i Henryka SkarżyńskiegoW podręczniku w sposób logiczny i przejrzysty opisano niełatwe zagadnienia anatomii, fizjologii i patofizjologii, ambulatoryjnej i klinicznej, diagnostyki neurologicznej, otolaryngologicznej, audiologicznej i radiologicznej układu równowagi. Wyodrębnione są rozdziały przedstawiające różnice kliniczne między zawrotami głowy wieku dziecięcego a występującymi u osób w wieku podeszłym. Ważną, obszerną, napisaną w oparciu o najnowsze piśmiennictwo oraz doświadczenia własne Autorów część podręcznika stanowią rozdziały poświęcone leczeniu zaburzeń przedsionkowych. Jest ono wielokierunkowe (transtympanalne, farmakologiczne, chirurgiczne), a wybór sposobu leczenia zależy w dużej mierze od wyniku postępowania diagnostycznego. Większość zawrotów głowy i zaburzeń równowagi jest leczona zachowawczo, głównie farmakologicznie. Szczególnie wartościowe, zwłaszcza dla lekarzy otochirurgów, są informacje zawarte w rozdziale omawiającym diagnostykę i terapię zawrotów głowy pochodzenia jatrogennego. Integralną część terapii zawrotów głowy stanowi rehabilitacja. Poświęcony jest jej jeden z końcowych rozdziałów monografii. Książkę zamykają dwa rozdziały omawiające problemy napotykane przez lekarzy wielu specjalności w procesie orzekania niepełnosprawności w chorobach otoneurologicznych.Podręcznik Zarys otoneurologii wypełnia znaczącą lukę na polskim rynku wydawniczym dotyczącą opracowań poruszających wszechstronne problemy związane z zaburzeniami przedsionkowymi. Stanowi ważne źródło informacji zarówno dla lekarzy otolaryngologów, neurologów, audiologów, foniatrów, jak i lekarzy rodzinnych, radiologów oraz rehabilitantów. Skierowany jest także do przyszłych adeptów sztuki lekarskiej – studentów wydziałów medycznych polskich uniwersytetów. AUTOR PRACA ZBIOROWA TYTUŁ ZARYS OTONEUROLOGII T.2 WYDAWCA MEDICAL EDUCATION ROK WYDANIA 2021 OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 455 EAN 9788366892088 Znajdź podobne według klucza: MEDICAL_EDUCATION ZARYS (422026)

zając a królik, złota lampa wisząca glamour, lalka w ciąży, książeczka kicia kocia, zbiór zadań z logistyki część 1, ethernal blue, przejsciowka usb c usb, zrozumieć niepojęte. fizyka kwantowa i rzeczywistość, domek kraina lodu, pettson i findus, dieta dąbrowskiej książki, książki do nauki czytania, shogun książka, moloch straszliwy cena, książeczka dotykowa, phantom books, jej wysokość zosia po polsku – świat zosi – sofia the first gra

yyyyy

Zdrowie i diety