aby radziło sobie coraz lepiej i rozwijało zdolność do samoregulacji (ang. self-regulation)