zniewolonego przez technologię społeczeństwa.Odnajdują wspólny cel w walce