która była rozciągniętym w czasie zderzeniem dwóch potęg