tych zasianych zgodnie z pozytywnymi wpływami Księżyca oraz tych posadzonych w okresie negatywnego oddziaływania. Różnice są zdumiewające