wiersze oraz recenzje. Publikowała w wielu czasopismach literackich