chcą zastąpić wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Autorzy szeroko czerpią z zasad opracowanych przez Marię Montessori