dojrzewa uknuty spisek... Gdy Talia zostaje pasowana na Osobistego Herolda Królowej