aż po pełne arkusze egzaminacyjne.Seria ""Brainy"" umożliwia stopniowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty