jakie jest powiązanie między traumą i uzależnieniami