ale też wywołuje sprzeciw. Z jednej strony jest gloryfikowany