i zdobyć sławę.Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i niepewny los Coriolanusa zależy teraz od tego