uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy)