Prawo i administracja

 • Ścieżki kariery studentów socjologii UAM
 • Socjologia prawa. Zarys wykładu
 • Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz
 • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 Hołda
 • Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze. Czyli książeczka o pisaniu pism
 • Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami…
 • Ustawa o lasach. Komentarz – Wojciech Radecki
 • Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sprawie
 • Regulamin urzędowania sądów powszechnych Łukowski Wojciech, Stryczyńska Ewa, Uliasz Marcin
 • Ustawa o VAT – tekst jednolity
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz