Prawo i administracja

 • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 Hołda
 • Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze. Czyli książeczka o pisaniu pism
 • Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami…
 • Ustawa o lasach. Komentarz – Wojciech Radecki
 • Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sprawie
 • Regulamin urzędowania sądów powszechnych Łukowski Wojciech, Stryczyńska Ewa, Uliasz Marcin
 • Ustawa o VAT – tekst jednolity
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
 • EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych
 • Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce
 • Kodeks Karny Zbiór Karny Plus WYD.20 2022 Przedsp.