dogłębnie i w pełni zrozumienia. Nie jest to łatwe