na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych