teraz zmaga się z chorobą alkoholową i upiorami z czasów młodości.Razem zaczynają odkrywać tropy prowadzące do miejsc