z którego wyprowadził sławną stałą Plancka fizyki kwantowej. Płaszczki wykrywają zdobycz przy pomocy wytwarzanej samodzielnie energii elektrycznej

  • Symbol zastępczy
    wyjaśnia tam czym są kalibracje i co oznaczają oraz jak korzystać z Mapy Poziomów Świadomości. Bez tego wprowadzenia treści zawarte w książce „”Prawda czy fałsz”” nie będą zrozumiałe. FRAGMENT Z KSIĄŻKI:Celem tej książki jest złagodzenie cierpienia przez zastąpienie fałszu prawdą i przekazanie wiedzy o tym