aby uczestniczyli w doprowadzeniu i wyłapywaniu tych spośród ludności mojżeszowej