gdy kilkanaście lat po jego śmierci otwarto jego trumnę