Diagnoza Różnicowa Dla Fizjoterapeutów. Kiedy Kier

Diagnoza Różnicowa Dla Fizjoterapeutów. Kiedy Kier

Diagnoza Różnicowa Dla Fizjoterapeutów. Kiedy Kier

Niniejsza pozycja książkowa pokaże Ci jak dokonać badania przesiewowego w przypadku chorób układowych i innych stanów patologicznych, które mogą podszywać się pod zaburzenia nerwowo-mięśniowe i mięśniowo-szkieletowe. Publikacja zawiera zarówno czerwone (objawy alarmowe), jak i żółte flagi (objawy ostrzegawcze), dzięki którym będziesz w stanie rozpoznać nieprawidłowości z zakresu schorzeń spoza standardowej praktyki fizjoterapeutycznej.NAJWAŻNIEJSZE DLA CZYTELNIKA CECHY KSIĄŻKIWYJĄTKOWOŚĆ POZYCJI! Pięciostopniowy model badania przesiewowego obejmujący naukową, obiektywną, wyważoną i metodologiczną analizę informacji zebranych z wywiadu chorobowego, ocenę czynników ryzyka, obrazu klinicznego, objawów współistniejących i wreszcie zawierający analityczne podsumowanie.WYJĄTKOWOŚĆ POZYCJI! Opisy przypadków, zaprezentowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne o zasięgu światowym, które pozwolą Ci wdrożyć właściwe postępowanie różnicujące oraz podjąć potencjalną decyzję o kontynuacji leczenia lub o skierowaniu chorego na konsultację lekarską.POZYCJA ZAWIERA:Ocenę stanu pacjenta w odniesieniu do rekomendacji i standardów APTANOWE treści dotyczące zdrowia kobiet, które poszerzają dotychczasową wiedzę i podnoszą rangę tej problematyki.Analityczne podsumowania z krótkim opisem, zawierające tabele, rubryki, pytania diagnostyczne, krytyczną ocenę obrazu klinicznego i przykłady kazuistyczne.Konkretne narzędzia badania przesiewowego i „checklisty” przydatne klinicznie.

lol surprise zwierzaki, koc szary, przepisy pytanie na śniadanie dzisiaj, wsi żołnierze przeklęci, plecak ryanair, uchwyt na kubek, modelki z dubaju książka, pluszowy kot

yyyyy

Nauki medyczne