Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

W książce przedstawiono najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, trybu składania e-sprawozdań finansowych, zamykania roku obrotowego oraz warunków usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w dobie epidemii COVID-19. Uwzględniono przy tym zmiany obowiązujących od 1 marca i 1 lipca 2021 r. Publikacja zawiera również wskazówki dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz zasad jego audytu.W komentarzu do zmian związanych z epidemią COVID-19 omówiono m.in.:- rekomendację Komitetu Standardów Rachunkowości „Założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym”;- przesłanki uzasadniające przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji zamiast spisu z natury;- ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentację i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19, a także wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarcz antykryzysowych oraz w ramach innych form pomocy;wycenę produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych.Ponadto odrębny rozdział poświęcono na przedstawienie aktualnie możliwych, dopuszczonych prawem uproszczeń dla poszczególnych jednostek – zarówno pod względem księgowań, jak i sprawozdawczości finansowej. Wyjaśniono też zasady sporządzania sprawozdania w formie elektronicznej oraz problematyczne zagadnienia z tym związane. Dodatkowo zaprezentowano regulacje z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości specyficzne dla prostej spółki akcyjnej.Publikacja jest polecana dla księgowych, biegłych rewidentów, pracowników działów księgowości, biur rachunkowych, menedżerów, doradców podatkowych.ATUTY PUBLIKACJI:Prosty język, praktyczność, schematy, tabele, ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości.

marry christmas, spotkamy sie pod drzewem ombu, opowieści dla dzieci które chcą uwierzyć w siebie, martwy sezon w interesie, klub opiekunek, hamak wodny, jeździk myszka minnie, bolesław prus twórczość literacka tytuły książek, kalendarz f1 2022, komiksy marvel po polsku, sekretne życie kotów, forced to suck, opowiadania joanna, strażnik paulina hendel, samodzielna i bezpieczna terapia jodem pdf, skazaniec, tefal illico, star wars pop

yyyyy

Ekonomia i biznes