Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Szkoły ponadgimnazjalne

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Szkoły ponadgimnazjalne

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Szkoły ponadgimnazjalne

Podręcznik „Oblicza geografii 2” umożliwia opanowanie kluczowych umiejętności sprawdzanych na maturze, takich jak analiza danych statystycznych.

Oblicza geografii 2 Podręcznik wieloletni Zakres rozszerzony z dostępem do e-testów – Tomasz Rachwał

Ponadto:- Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu Przyczyna a skutek.- Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Interakcje.- Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementów Zamiast repetytorium oraz Test sprawdzający.- Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnemu elementowi Spojrzenie z bliska, w którym omawiane procesy i zjawiska osadzono w konkretnych miejscach na świecie.

ostatni pociąg, miłość i wojna max czornyj, czas tajemnic rogalska, słownik ortograficzny pisownia wyrazów, my hero academia 30, 7 wiekow smierci, książki z wątkiem miłosnym, pan kotek był chory autor, profil mordercy, kizo pogo, więzień labiryntu kolejność

yyyyy

Podręczniki szkolne